• NİŞANTAŞI


    0534 674 02 00 - 0212 232 28 82

Author Archive

Öğretmenlik Başvuruları Yarın Sona Erecek

Öğretmen Atama 27-28 Kasım 2013
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), 96 alanda 750 öğretmen kadrosuna yapacağı atamalar için başvuru süresi yarın sona eriyor. Atamalar, yarın ve bir sonraki gün yani 27-28 Kasım tarihlerinde yapılacak.

750 ÖĞRETMEN ATANACAK
Bakanlık, ilk atama, açıktan ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla ve milli sporcuların ataması kapsamında 96 alanda 750 öğretmen atayacak.

RESMİ SİTEDEN YAYINLANCAK
Öğretmen atamaları, 27-28 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başvurular yarına kadar bakanlığın internet sitesinden yapılabilecek.

3 Yeni Fakülte Kuruluyor

Bazı üniversitelerde, fakülte kurulmasına dair Bakanlar Kurulu kararına göre, Bingöl Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi, Uludağ Üniversitesi’nde ise Spor Bilimleri Fakültesi kurulacak.
Bazı üniversitelerde, fakülte kurulmasına dair Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.
Karara göre, Bingöl Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi bünyesinde Diş Hekimliği Fakültesi, Uludağ Üniversitesi’nde ise Spor Bilimleri Fakültesi kurulacak.

Ortaöğretime Geçişte İlk Ortak Sınav 28-29 Kasım’da

Ortaöğretime Geçişte İlk Ortak Sınav 28-29 Kasım’daOrtaöğretime Geçiş Ortak Sınavları kapsamında, 8’inci sınıf öğrencilerinin birinci dönem ortak sınavı, 28-29 Kasım 2013, ikinci dönem ortak sınavı ise 28-29 Nisan 2014’te yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı 2013-2014 öğretim yılı Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları e-Kılavuzu yayınladı. Buna göre, 8’inci sınıf birinci dönem 28-29 Kasım, mazeret sınavları 14-15 Aralık 2013, sınav sonucu ise Ocak 2014’te, ikinci dönem 28-29 Nisan 2014, mazeret sınavları 10-11 Mayıs 2014 ve sınav sonucu ise Haziran 2014 tarihlerinde açıklanacak. 2 gün boyunca devam edecek sınavlarda her bir ders için 40 dakika süre verilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı kılavuzun Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi, Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlandığını duyurdu.
2013-2014 eğitim öğretim yılı ortak sınavları ile ilgili usul ve esaslar yer aldığı kılavuza göre ortak sınavlarda alınan puanlar yılsonu başarı puanı hesaplamasına dahil edilecek. Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak, değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Sınavlarda A ve B kitapçığı olmak üzere iki çeşit kitapçık verilecek. Sınav süresi her ders için 40 dakika olacak.

Ortaokulların 8 inci sınıflarında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil dersleri için dönemsel olarak yapılan sınavlardan, iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ikincisi olmak üzere, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce her dönem ortak sınavlar yapılacak.

Puanlama 700 tam puan üzerinden hesaplanacak

Her dönem yapılan ortak sınavlarda ağırlıklandırılmış puanların hesaplanmasında; Türkçe, matematik, fen ve teknoloji dersleri için dört, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ve din kültürü ve ahlâk bilgisi için iki katsayısı o dersin puanı ile çarpılarak her bir dersin ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacak. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacak.

Puan Hesaplama

Kılavuzda yer alan bilgilere göre, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında; öğrencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacak. Elde edilen toplam ikiye bölünerek merkezî sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan hesaplamasında kullanılacak. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacak.

Kılavuzda Sınava Yönelik Diğer Bilgiler İse Şöyle

Ortak sınavlar, tüm ülke genelinde olağanüstü haller ve özel durumlar dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarla, yurt dışında; KKTC ve Bakanlığımıza bağlı okulların bulunduğu, sınav yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiye saatiyle 09.00, 10.30 ve 12.00’te başlayacak ve aynı anda yapılacak.

Ortak sınavlar, sınav takviminde belirtilen tarihlerde, her sınav günü üç olmak üzere, iki günde altı oturum halinde yapılacak. Sınav yapılacak okullarda sınav günleri ders işlenmeyecek. Öğrenciler olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında, belirlenen sınıflarda sınava alınacak.

KKTC ve yurtdışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullar hariç, ortak sınavlar ile ilgili tüm iş ve işlemler e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencinin herhangi bir sorun ya da zorlukla karşılaşmaması için e-Okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekiyor.

Yurtdışında Bakanlığı bağlı olmayan okullar hariç, ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin bilgileri okul müdürlüğü tarafından sınav günü bitiminde e-okul sistemine işlenecek. Ortak sınavlara katılamayan diğer öğrenciler, mazeret durumunu gösteren belgeleri ile mazeret sınavına girme taleplerini ortaksinav@meb.gov.tr e-posta adresine, en geç ortak sınavlar tamamlandıktan bir gün sonra gönderecek.

Mazeret Sınavları

Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları, “ilköğretim kurumları yönetmeliği 38 inci maddesi” nde belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilerek okul müdürlüğünce karara bağlanacak ve aynı gün il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirilecek. Mazereti okul müdürlüğünce uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılacak.

Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan, öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmeyecek, ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınacak.

Sınavlarda görevlendirilecek öğretmenler, kendi okullarından farklı bir okulda görevlendirilecek.

Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8 inci sınıf öğrencileri ayrıca PYBS’ye girmeyecek, ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı ile değerlendirilecek. Öğrenciler, ortak sınavlar e- kılavuzuna http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecek.

Engelli Öğrencilere Yeni Düzenleme

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere, RAM tarafından MEBBİS-RAM Modülü’ne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti verilecek. Sistemde bilgileri yer almayan öğrencilere bu hizmet sağlanamayacak. Bu öğrenciler sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavlarda kullanabilecek.Örgün eğitime devam edenler okul müdürlüğünün bağlı bulunduğu RAM’a, açık öğretim ortaokuluna devam edenlerin ise açık öğretim ortaokulu müdürlüğüne 25 Ekim tarihine kadar başvurabilecek.

Görme, işitme engeli, ruhsal ve duygusal bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluğu, bedensel, zihinsel engeli olan öğrencilere sınavda 15′er dakika ek süre verilecek. Engel türüne göre bazı öğrenciler ise tek kişilik sınıflarda sınava alınacak.

Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlardaki sınıflara yerleştirilecek. Sınıflarda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecek.

Geç Kalmada Ek Süre Tanınmayacak

Öğrenciler, sınav salonlarına, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınacak. Bunları bulundurduğu belirlenen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacak.

Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacak. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda bulunan öğretmenlere ait olacak.

Sınav bitiminden önce gelen tüm öğrenciler sınava alınacak, sınav bitmeden öğrenciler sınıflarından çıkmayacak. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecek.

Sınava Giriş Şartları

Sınava girebilmek için öğrencilerde aranan şartlar şöyle:
- 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görmek.
- Örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt ve devamda yaş sınırını doldurmamış olmak ve açık öğretim ortaokulunun 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.
- Bu eğitim öğretim yılında yurt dışında bakanlığa bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.
- Yurt dışında öğrenim gördükleri sınıf düzeyi, Türkiye’deki 8’inci sınıfa denk okullarda öğrenim görüyor olmak.
- KKTC’deki öğrenciler için Türkiye’deki 8’inci sınıfa denk okullarda öğrenim görüyor olmak.”

Özel Okullar Ayrı Sınav Yapmayacak

Özel okullar Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) ile öğrenci alacak. Ancak Türkçe, matematik ve fen bilgisi derslerinin puanları dikkate alınacak. Puan hesaplamasına sadece bu yıl olmak üzere, öğrencinin 8’inci sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) eklenecek. Puanlama 800 üzerinden yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak TEOG’un ayrıntıları netleştiğinde özel okullar ayrı sınav hakkı isteyeceklerini açıklamıştı.

Sınavla öğrenci alan özel okulların nasıl öğrenci alınacağı açıklandı. Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği tarafından Yönetim Kurulu Eş Başkanı Cem Gülan ve Özel Okullar Kayıt Komisyonu Eş Başkanı Güler Kamer imzasıyla yapılan açıklamada, özel okulların Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı merkezi sınavlarla öğrenci alacağı belirtildi. Ancak Bakanlığın yapacağı 6 temel dersten 3’ünün, yani Türkçe, matematik ve fen bilgisinden yapılacak sınavların puanlarının dikkate alınacağı ayrıca puan hesaplaması yapılırken sadece bu yıl için öğrencinin Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) ekleneceği duyuruldu. En yüksek puan ise 800 olacak.
Açıklamada, Bakanlığın ilk kez bu yıl uygulayacağı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi’nin (TEOG) öğrenciyi süreç içinde değerlendirme açısından, özel okulların beklentileri ile örtüştüğü vurgulandı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve MEB Müsteşarı Yusuf Tekin ile yapılan görüşmeler sonrasında özel okullara öğrenci alımında bu yıl ayrı bir sınav yapmak yerine TEOG’a entegre olunmasına karar verildiği ancak farklı bir puanlama yapılacağı belirtildi. Farklı puan hesaplamasının nedeni ise şöyle açıklandı:
“Birinci neden ücretli okulların (yani özel okulların) tamamen ücretsiz olan resmi okullarla birlikte aynı listede tercih ettirilmesi imkansız. Çünkü tüm öğrencilik hayatı boyunca bu yerleştirmeye sadece bir kez hak kazanan öğrenciler önceliklerini ücretsiz olan resmi okullardan yana kullanacak. Bu nedenle özel okullar ayrı bir yerleştirme yaparak, gerçekten kendilerini tercih edecek, başarılı öğrencilere, özgür ve bağımsız ayrı bir hak tanımak istiyor. İkinci neden, özel okulların yerleştirme konusunda 1992 yılından bu yana velilere vermiş olduğu sözleri yerine getirme prensibi konusundaki tutumudur. Bu sözler nedeni ile, değerlendirme kapsamına alınan sınavların, Pisa gibi evrensel değerlendirmelerde dikkate alınan matematik, fen ve okuma becerilerine kaynaklık edecek temel derslerdeki sonuçların dikkate alınmasının daha uygun olacağı gerçeğidir. Bu nedenle Bakanlığımızın da sınayacağı 6 alandan sadece matematik, fen ve Türkçe, geçmişten beri uygulanan sınavların felsefesine uygun düşüyor. Yine öğrenci ve velilerine verilen sözler doğrultusunda, bu yıl için sadece 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanı, puan hesaplamasına dahil edilecek.”

Türkçe’nin Ağırlığı Daha Fazla

Özel okullara öğrenci alımında izlenecek yol ise şu şekilde olacak:
- Özel okullar 2014-2015 öğretim yılında lise hazırlık veya birinci sınıfına Özel Okullar Yerleştirme Puanı (ÖYP) ile öğrenci alacak.
- ÖYP, Bakanlıkça gerçekleştirilecek merkezi Türkçe, matematik, fen ve teknolojibilgisi sınavları ile öğrencinin 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanından oluşacak.
- Türkçe’nin puan ağırlığı 3, Matematik’in 2 ve Fen’in de 2 olacak.
- Birinci sınavların ağırlığı yüzde 30, ikinci sınavların ağırlığı yüzde 70 olarak dikkate alınacak.
- Bir öğrencinin tüm merkezi sınavlardan 100 tam puan alması ve yine aynı öğrencinin 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanının 100 tam puan olması durumunda, ÖYP maksimum 800 puan olacak.
- Puan eşitliği durumunda sırasıyla T2,M2,F2,T1,M1,F1 puanı yüksek olan adaya, bunların eşit olması durumunda 8’inci sınıf YBP’si yüksek adaya, bunlarında eşit olması durumunda yaşı küçük adaya öncelik verilecek.

Özel okullar kayıt takvimini ve okulların taban puanlarını ise daha sonra açıklayacak.

Cem Gülan: Amaç, iyi bir sonuca varmak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilk kez 2013-2014 eğitim öğretim yılında uygulayacağı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) açıklandığında, Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Eş Başkanı Cem GÜlan, özel okullar için tek sınav hakkı isteyeceklerini açıklamıştı. Gülan, özel okulların Bakanlığın uygulayacağı TEOG modeline dahil olmalarını Hürriyet’e şöyle açıkladı:
“Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullar için ayrı sınav yapmaya izin vermemişti. Bizim asıl amacımız sınav yapmak değil, iyi bir sonuca varmak. Ayrı bir sınav stresi yaratmaktansa bunun da iyi bir sonuç vereceğini düşündük. Bakanlığın yapacağı sınavlardan Türkçe, matematik ve fen derslerini dikkate alacağız. Türkçe 3, matematik 2 ve fen 2 ağırlıklı olacak. Birinci sınavların ağırlığı yüzde 30, ikincisinin de yüzde 70 olacak. Bu yıl hep beraber sistemi deneyip göreceğiz, iyi sonuç alacağımızı düşünüyoruz.”

YURT-KUR Başvuruları Başlıyor!

YURTKUR’un yurtlarında kalmak, burs ve kredi almak isteyenler için başvuru esasları Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından belirlendi. Üniversiteyi kazanan hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri için yurt başvuruları, 29 Temmuz 2013 – 12 Ağustos 2013 tarihleri arasında yapılacak.

Yüksek lisans, doktora, ön kayıt, özel yetenek, dikey ve yatay geçiş sınavı ile yükseköğretim programlarına girecek öğrenciler, yurt başvurularını 9 Eylül 2013 – 22 Eylül 2013 tarihleri arasında yapabilecekler. Üniversiteye devam eden ara sınıf öğrencileri ise, yurtlarda kalmak için 1 Temmuz 2013 – 12 Ağustos 2013 tarihleri arasında müracaat edebilecekler.

Burs ve kredi başvuruları ise, 29 Temmuz 2013- 29 Eylül 2013 tarihleri arasında kurumun internet adresinden alınacak.

MEB’de İki Müşavir Görevinden Alındı

Danıştay’ın 28 Şubat sürecinde derslere başörtülü giren öğretmenin meslekten ihraç edilmesine yönelik bozma kararına itiraz edilmesi üzerine hukuk müşavirleri Kaman ile Dağtekin tedbiren görevlerinden uzaklaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ”Danıştay’ın 28 Şubat sürecinde derslere başörtülü giren öğretmenin meslekten ihraç edilmesine yönelik bozma kararına” itiraz edilmesi üzerine hukuk müşavirleri Harun Kaman ile Meral Dağtekin‘in tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verildi..

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1. Hukuk Müşaviri Osman Çelik emekliye ayrılırken, karara itiraz mentinde imzası bulunan hukuk müşaviri Kaman ile diğer hukuk müşavirleri Meral Dağtekin, Süleyman Kılınç ve Seher Kutay hakkında soruşturma açıldı.

Kaman ile Dağtekin’in, soruşturmanın selameti açısından tebiren görevden uzaklaştırıldıkları ifade edildi.

2013 Öğretmenlerinin İller Arası Yer Değitirme Sonuçları

MEB, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu yer değiştirme sonuçlarını açıkladı.
2013 İller Arası Yer Değiştirme Sonuçları İçin tıklayınız

2013 Üniversite Yerleştirmelerinde 110 Bin Kontenjan Boş Kaldı

ÖSYM, 24 Mart’ta yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile 15-16 ve 22-23 Haziran’da Lisans Yerleştirme Sınavları’na göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2013-ÖSYS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerini tamamladı. Sınavsız geçiş hakkına sahip meslek lisesi mezunları da ön lisans programlarına yerleştirildi. Üniversite adayı gençler, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Yerleştirme işlemlerine ilişkin verilere göre, tercih yapma hakkı olan 1 milyon 800 bin 433 adaydan 1 milyon 112 bin 447′si tercih formu gönderdi. Tercih değerlendirme sonucunda, üniversitelerdeki 781 bin 606 kontenjandan 672 bin 417′sine yerleştirme yapıldı.

KONTENJANLAR YİNE DOLMADI

Üniversitelerdeki 4 yıllık ve daha uzun süreli lisans programlarına 385 bin 795, ön lisans programlarına 286 bin 622 aday yerleşti. Lisans programlarında 36 bin 183, ön lisans programlarında 73 bin 6 olmak üzere üniversitelerde 109 bin 189 kontenjan boş kaldı. Devlet üniversitelerinin lisans programlarında 14 bin 922, ön lisans programlarında 59 bin 856, vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 11 bin 914, ön lisans programlarında 11 bin 599, KKTC’deki üniversitelerin lisans programlarında 8 bin 236, ön lisans programlarında bin 543, yurtdışındaki üniversitelerin lisans programlarında bin 111, ön lisans programlarında 8 kontenjan boş kaldı.

LYS Yerleştirme Sonuçları 2013

Yükseköğretime sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylarla Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre, 2013-ÖSYS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından açıklandı.

SONUÇLARINIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Adaylar sonuçları ÖSYM’nin “http://osys.osym.gov.tr” ve “https://sonuc.osym.gov.tr” adresli internet sitelerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek.

2013 LYS Yerleştirme Sonuçları

Üniversite adayları yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin “http://osys.osym.gov.tr” ve “https://sonuc.osym.gov.tr” adresli internet sitelerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek.
Adayların Dikkatine: Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Üniversitelere kayıtlar 2-6 Eylül arasında yapılacak.
SONUÇLARINIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN